Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Buurten zonder AED in kaart gebracht

7 juni 2020
Buurten zonder AED in kaart gebracht

Buurten zonder AED in kaart gebracht

Als je in Nederland een hartstilstand krijgt, is de kans groot dat zich binnen 500 meter van jou een AED bevindt, die dag en nacht beschikbaar is. Op 1775 plekken na, heeft Nederland een dekkend AED-netwerk. De Hartstichting en HartslagNu hebben in kaart gebracht waar de laatste AED-loze zones zich bevinden.

Een AED (Automatisch Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Nog 1775 zones zonder AED

Op de nieuwe kaart zie je dat voor een hartveiliger Nederland nog werk nodig is. Hoe dichter een AED in het midden van een rode zone wordt opgehangen, hoe beter dit is voor de AED-dekking. In het ideale geval zijn er nog 1775 AED’s nodig.

Bekijk de kaart

Aantal nodige AED’s ligt hoger

In praktijk worden de AED’s niet altijd in het midden van de cirkel opgehangen. Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van geschikte locaties en initiatieven van particulieren en bedrijven, zoals inzamelingsacties voor een AED in de buurt. De Hartstichting en HartslagNu schatten dat daarom nog ongeveer het dubbele aantal AED’s nodig is.

Lokale verschillen

Uiteindelijk zijn er dan in totaal rond de 25.000 AED’s in Nederland aangemeld bij HartslagNu. Drie jaar geleden waren dat er nog zo’n 10.000. “Overal in Nederland waren nog AED’s nodig. Nu zijn we al zo ver, dat we specifiek kunnen aangeven op welke locaties nog AED’s nodig zijn,” zegt Aart Bosmans, bestuurder van HartslagNu. “Lokaal zijn er grote verschillen te zien in de dekking. In plaatsen waar de gemeente en burgers betrokken zijn en waar veel actieve stichtingen zijn, zien we dat de AED-dekking vaak beter is.”

Marianne Spoelstra, projectleider bij de Hartstichting

“Dat we in Nederland een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s hebben is bijzonder. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties: we zijn samen zo ver gekomen. De sterke groei van het aantal burgerhulpverleners en aangemelde AED’s de afgelopen jaren laat zien hoe betrokken Nederlanders zijn bij het hartveiliger maken van hun omgeving.”

Levensreddend netwerk

Door de toename van het aantal AED’s en burgerhulpverleners is de kans op overleving van een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. In de jaren ’90 was de overleving nog 9%, op dit moment is dat bijna 25%. Bij 50% van de oproepen is het een burgerhulpverlener die de AED als eerste aansluit bij het slachtoffer.

Wil jij weten of er in jouw buurt nog een AED nodig is? Bekijk dan de kaart.

Bekijk de kaart

Ook interessant voor jou

Jolande Zijlstra

Jolande Zijlstra: "Burgerhulpverleners en AED’s maken bij een hartstilstand zéker het verschil."

AED aanmelden

AED aanmelden