Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Kunnen bloeddrukverlagers ernstige complicaties door corona voorkomen?

18 april 2020
Kunnen bloeddrukverlagers ernstige complicaties door corona voorkomen?

Kunnen bloeddrukverlagers ernstige complicaties door corona voorkomen?

Met steun van De Hartstichting zijn cardiologen van het Radboudumc een groot onderzoek gestart naar de behandeling van coronapatiënten. In dit onderzoek testen ze het effect van valsartan, een medicijn tegen hoge bloeddruk. Dat kan er mogelijk voor zorgen dat er minder patiënten naar de intensive care (IC) hoeven.

Minder patiënten naar intensive care

Bij veel ernstig zieke coronapatiënten, waaronder veel hart- en vaatpatiënten, komt er vocht vanuit de bloedvaten in de longen terecht. Door deze vochtophopingen moeten patiënten voor beademing naar de IC.

De cardiologen gaan onderzoeken of een veel voorgeschreven medicijn tegen hoge bloeddruk, valsartan, vochtophopingen in de longen tegengaat. We hopen dat hierdoor minder coronapatiënten ernstige complicaties krijgen of komen te overlijden.

“Vanwege het grote belang voor patiënten zijn wij direct gestart met ons onderzoek. Als wij aantonen dat dit medicijn ernstige complicaties bij coronapatiënten voorkomt, kunnen we snel vele patiënten helpen.”


Dr. Roland van Kimmenade, cardioloog Radboudumc

In Den Bosch eerste patiënt die meedoet

Op zaterdag 18 april hebben onderzoekers de eerste coronapatiënt in hun studie (Praetorian-COVID) opgenomen. Dit is een patiënt uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Dit is één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen dat coronapatiënten opnam.

Over de studie

  • Doel: de onderzoekers willen weten of valsartan ervoor kan zorgen dat minder mensen naar de IC hoeven of komen te overlijden
  • Deelnemers: ruim 600 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen doen mee
  • Hoe: de ene helft van de patiënten krijgt valsartan, de andere helft een placebo (nepmedicijn)

Dringend meer onderzoek nodig

Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus en lopen meer kans om eraan te overlijden. Maar ook bij gezonde mensen kan het virus hartklachten en schade aan het hart veroorzaken.

Het is nog niet bekend hoe artsen deze patiënten het beste kunnen behandelen. Er is dringend meer informatie nodig. Naast het onderzoek naar valsartan, heeft de Hartstichting daarom een registratie opgezet. Door gegevens te analyseren van patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, krijgen artsen snel duidelijkheid over de beste behandeling.

Groot samenwerkingsverband

Dit initiatief is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Netherlands Heart Institute (NL-HI), patiëntenvereniging Harteraad en de Hartstichting.
 
Zij vormen een onderdeel van de in totaal vijftien onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Die werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Snelle toepassing mogelijk

Vanwege het acute belang voor patiënten is het onderzoek direct gestart. Als de onderzoeksresultaten aantonen dat het medicijn ernstige complicaties bij coronapatiënten voorkomt, kan dit medicijn snel toegepast worden.

Nederland beschikt over grote voorraden van dit goedkope medicijn. Valsartan zou dan niet alleen coronapatiënten snel kunnen helpen, maar ook de hoge kosten van IC-opnames kunnen terugdringen. Ook zou het een grote rol kunnen spelen bij de bestrijding van de ziekte in minder welvarende landen.

Waarom valsartan?

Het medicijn valsartan verlaagt de bloeddruk door het eiwit angiotensine-II te blokkeren. Dit eiwit verhoogt de bloeddruk in bloedvaten, waardoor er vocht naar omliggend weefsel kan lekken. Normaal gesproken wordt dit eiwit afgebroken door een ander eiwit, ACE2.
 
Omdat het coronavirus ACE2 gebruikt om cellen binnen te dringen, hebben coronapatiënten minder van dit eiwit. Hierdoor wordt er minder Angiotensine-II afgebroken en kan er onder druk vocht door de bloedvaten in de longen lekken. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat bloeddrukverlagers zoals Valsartan vochtophopingen in de longen kunnen tegengaan. Dit onderzoek gaat hier hopelijk duidelijkheid over geven.

Is Valsartan veilig?

In de zomer van 2018 zijn bepaalde valsartanpillen teruggeroepen omdat ze vervuild waren. We hebben daarom navraag gedaan bij de apothekers. Zij verzekeren ons: alle valsartanpillen die nu in Nederland in omloop zijn, zijn schoon.

Ook interessant

Hartonderzoek naar corona

Hartonderzoek naar corona

Raakt corona jou in het hart?

Raakt corona jou in het hart?

Coronavirus: wie loopt risico?

Coronavirus: wie loopt risico?