Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Regionale aanpak opsporen en behandelen hartfalen

23 september 2022
Hartfalen eerder opsporen en behandelen dankzij regionale aanpak

Hartfalen eerder opsporen en behandelen dankzij regionale aanpak

Bijna een half miljoen mensen in Nederland lijden aan hartfalen. Een sluipende ziekte waarbij zonder behandeling het hart steeds verder achteruit gaat. Bij de helft van deze mensen is deze ernstige aandoening nog niet herkend. Zij krijgen dus geen behandeling. Met een regionale aanpak kunnen deze patiënten eerder worden opgespoord.

Op de jaarlijkse Nationale Hartfalendag op 23 september wil de Hartstichting mensen meer bewust maken van hartfalen en de klachten die kunnen wijzen op deze aandoening. Met een financiering van 750 duizend euro van de Hartstichting en ZonMw starten daarom eind september tien regio’s met een aanpak om hartfalen eerder op te sporen waardoor er sneller met behandeling kan worden begonnen.

Hart gaat langzaam achteruit

Bij hartfalen kan het hart bloed minder goed wegpompen. Organen en spieren krijgen hierdoor niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. Bij hartfalen gaat het hart meestal langzaam achteruit. In het begin merk je er weinig van. Maar op een gegeven moment ontstaan er klachten. Vaak eerst alleen bij inspanning, later ook in rust. Bij mensen met onbehandeld hartfalen nemen de klachten verder toe, zij raken steeds meer beperkt in hun dagelijkse activiteiten.

Kwaliteit van leven

Tijdige behandeling kan juist voorkomen dat iemand steeds meer klachten krijgt en alsmaar zieker wordt. Naar verwachting zal het aantal gediagnosticeerde patiënten in 2030 stijgen naar ruim 340.000 per jaar. De zorgkosten bedroegen in 2019 al bijna 530 miljoen euro. Vroege opsporing en een optimale behandeling van hartfalen kunnen de achteruitgang van het hart remmen en de kwaliteit van leven verbeteren. Ook kan dit zorgen voor minder ziekenhuisopnames en het voorkomen van vroegtijdige sterfte als gevolg van hartfalen.

Klachten herkennen

Veel voorkomende klachten bij hartfalen zijn kortademigheid, vermoeidheid, dikke enkels of voeten door het vasthouden van vocht. Uit onderzoek weten we dat mensen deze klachten niet altijd serieus nemen, ze wijten het al snel aan stress of de leeftijd. Per dag sterven er 16 mensen aan hartfalen. Ruim een derde van de patiënten overlijdt binnen een jaar na de eerste ziekenhuisopname, 65 procent binnen vijf jaar. Veel mensen herkennen klachten van hartfalen niet als signalen van een ziekte. Hierdoor gaan zij te laat of zelfs niet naar een dokter.

Samenwerking in de regio

Met het regionale programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek van de Hartstichting en ZonMw kunnen huisartsen, praktijkondersteuners, cardiologen en andere zorgprofessionals beter samenwerken om hartfalen vroeg op te sporen en beter te behandelen. Het gaat om de regio’s Salland, Twente, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Maastricht, Mijnstreek en West-Friesland. De regio’s worden hierbij ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Lees ook: Praktische tips bij hartfalen