Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Peiling: 2 op de 5 vrouwen negeert vage klachten bij hartinfarct

Vrouwen hebben vaker dan mannen minder duidelijke signalen bij een hartinfarct, zoals extreme vermoeidheid, kortademigheid en duizeligheid. Maar vrouwen stappen met deze klachten lang niet altijd naar de huisarts. Het is zelfs zo dat zo'n 2 op de 5 vrouwen helemaal geen contact opneemt. Dat blijkt uit een peiling van de Hartstichting.

Zorgwekkend

Het is zorgwekkend dat vrouwen zo weinig hun huisarts bezoeken als ze dit soort klachten hebben. Naar verwachting overlijden hierdoor nog te veel vrouwen onverwachts of ze lopen blijvende schade op. Alleen al in Nederland overlijden elke dag 56 vrouwen aan een hart- of vaatziekte. Het is belangrijk dat vrouwen met klachten naar de huisarts gaan en in een acute situatie 112 bellen. Zo zijn levens te redden. 

Minder duidelijke signalen

Pijn op de borst  is de meest voorkomende klacht bij een hartinfarct. Bij mannen én vrouwen. Maar er zijn ook andere signalen die kunnen wijzen op hartklachten. Deze andere signalen komen vaker voor bij vrouwen. Helaas denken vrouwen hierbij nog maar weinig aan hartklachten.

Uitslag peiling bij vrouwen

In een recente peiling vroeg de Hartstichting aan vrouwen bij welke symptomen zij dachten aan een hartklachten.​ Vrijwel iedereen kent de klassieke, meest duidelijke signalen: 

  • pijn op de borst (94%)
  • uitstraling van de pijn naar kaak, armen en rug (88%)

Minder vaak kennen ze klachten zoals:

  • misselijkheid (41%)
  • kortademigheid (75%)
  • duizeligheid (51%)
  • maagklachten (24% )

Dr. Jeanine Roeters van Lennep, internist in het Erasmus MC in Rotterdam: 

"Vrouwen hebben, zeker bij het hartinfarct, vaker een ander klachtenpatroon dan mannen. Ze melden vaker klachten zoals vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid. Daarnaast zijn vrouwen sneller geneigd dit soort klachten af te zwakken: ach, ik heb het gewoon te druk gehad. Of ze doen, ten onrechte, mogelijke signalen af als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten.”

Alert zijn na de overgang

Zeker na de overgang moeten vrouwen alert zijn op dit soort klachten, maar ook op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Deze vergroten de kans op hart- en vaatziekten.

Roeters van Lennep: “Ik raad vrouwen aan om klachten niet te bagatelliseren en zich op tijd op risicofactoren te laten onderzoeken. Stap naar de huisarts, zodat je indien nodig tijdig kan worden behandeld.

Onderneem op tijd actie

  • Neem klachten en risicofactoren serieus en ga naar de huisarts als je klachten hebt
  • Bel 112 bij acute klachten
  • Komt er een hart- of vaatziekte in de familie voor? Ook hoge bloeddruk en hoog cholesterol kunnen erfelijk zijn. Ga dit na.  Ben je boven de 40? Laat je bloeddruk en cholesterol jaarlijks meten.
  • Heb je tijdens de zwangerschap hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging gehad? Wees dan extra alert. 

Dress Red Day

In 2010 was de eerste Dress Red Day. Vanaf toen vroegen we elk jaar aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. In die 8 jaar is er al veel bereikt. Uit de peiling komt naar voren dat steeds meer mensen weten dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen als het gaat om hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld dat de signalen bij een hartinfarct bij vrouwen soms minder duidelijk zijn dan bij mannen en dat onderzoeken en behandelingen die goed werken bij mannen niet automatisch ook goed werken bij vrouwen.

Onderzoek Hartstichting

Wetenschappelijk onderzoek blijft nodig. Wetenschappers zoeken onder andere naar manieren om het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen beter in te schatten. We willen dat artsen in de toekomst mannen én vrouwen op maat kunnen behandelen.

> Bekijk het lopend onderzoek 

Meer lezen over hartklachten bij vrouwen

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Dr. Aafke Snoeijen

Dr. Aafke Snoeijen: “Ga op tijd naar de huisarts met klachten”

Hartklachten bij vrouwen

Hartklachten bij vrouwen

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws