Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Al 1500 BuurtAED's in Nederland

7 augustus 2019
Al 1500 BuurtAED's in Nederland

Al 1500 BuurtAED's in Nederland

Al 1500 buurten in Nederland hebben gezamenlijk een AED aangeschaft. De 1500e BuurtAED werd deze week in Houten geïnstalleerd. Daar hebben 34 bewoners binnen 8 weken samen geld ingezameld voor de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

AED in de buurt van levensbelang

De AED kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven om het hart weer normaal te laten kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. De meeste hartstilstanden komen voor in woonwijken, maar daar is vaak geen AED. Met BuurtAED haal je eenvoudig samen met je buren geld op voor een AED.

Houten geeft het goede voorbeeld

Veilig Houten Buurtpreventie heeft sinds april al 22 BuurtAED-acties opgestart. Dit bewonersinitiatief wil de hele gemeente Houten 100% hartveilig te maken: "Na een inventarisatie bleek dat er slechts vier AED’s dag en nacht bereikbaar zijn. Dat is veel te weinig voor een gemeente met 50.000 inwoners”, aldus Jeroen Balk, initiatiefnemer van Veilig Houten Buurtpreventie.

Inzamelacties starten

“Toen hebben we een plattegrond van Houten erbij gepakt en zijn we 6-minutenzones gaan tekenen. Vervolgens hebben we samen inzamelingsacties opgestart."

Meer 6-minutenzones nodig

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. De Hartstichting zet zich er al jaren voor in om van heel Nederland één 6-Minutenzone te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6 minuten worden gereanimeerd. De beschikbaarheid van een AED zorgt ervoor dat méér mensen overleven. Jaarlijks worden nu al 2.500 levens gered.

Mist jouw buurt een AED?

In sommige woonwijken zijn te weinig AED's bereikbaar. Op deze kaart zie je waar.

Bekijk de kaart

Voor pers en media

Op de speciale nieuwssite voor pers en media vind je alle actualiteiten, persberichten en dossiers over de Hartstichting. 

> Lees het laatste nieuws