Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Speciaal voor vrijwilligers is er CollecteWeb. Op CollecteWeb staat collecte-informatie, nieuws en een materialenbank. 

Administratie collecte

Collectelocaties houden alle gegevens van de collecte met betrekking tot wijken, collectanten, looproutes en opbrengsten bij in CollecteWeb. Daarnaast informeren we je over het werk van de Hartstichting, de collecte, en kun je materialen bestellen. 

Bestellen collectematerialen

Het bestellen van de collectematerialen gaat via de bestellijst onder de tegel 'Bestellingen' op CollecteWeb. Nadere informatie staat in de collectebestelmailing.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Servicepunt Vrijwilligers: 

Inloggen CollecteWeb

> Ga naar CollecteWeb

Vragen over vrijwilligerswerk of collecteren?

Mail Servicepunt Vrijwilligers

Bel 070 315 56 95