Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

De Hartstichting steunt al vele jaren onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Omdat we willen dat meer vrouwen op tijd de juiste diagnose én behandeling krijgen.

Wat is Dress Red Day?

Wat is Dress Red Day?

De afgelopen jaren heeft de Hartstichting op Dress Red Day, 29 september, extra aandacht gevraagd voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Om zo de bewustwording bij het publiek te vergroten.

Wat hebben we bereikt?

Dankzij iedereen die daaraan heeft meegewerkt, hebben we onze doelen op het gebied van kennis over verschillen tussen vrouwen mannen in belangrijke mate behaald! Zo is de bewustwording rondom hartinfarcten bij vrouwen enorm toegenomen en moeten onderzoekers die geld krijgen van de Hartstichting vertellen hoe ze naar eventuele verschillen kijken.

Focus vanaf 2021 op onderzoek

De Hartstichting speelt vanaf 2021 geen actieve rol meer op Dress Red Day. Onze focus ligt op belangrijk onderzoek naar het opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten bij vrouwen. De Hartstichting investeert de komende jaren 2,5 miljoen euro in een groot onderzoeksprogramma.

29 september blijft speciale dag

We zijn iedereen die de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het behalen van deze doelen via Dress Red Day, of op andere wijze, enorm dankbaar. En we moedigen iedereen aan om op 29 september, Dress Red Day en Wereld Hart Dag, aandacht te blijven vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen!

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Vrouwen en hart- en vaatziekten

Hartklachten bij vrouwen

Hartklachten bij vrouwen

Problemen in de kleine bloedvaatjes van het hart

Problemen in de kleine bloedvaatjes van het hart