Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Vocht vasthouden, kortademigheid en vermoeidheid kunnen wijzen op hartfalen. Maar deze klachten komen ook voor bij andere ziekten. Hoe weet een arts zeker dat het hartfalen is?

Vaststellen hartfalen 

Luisteren en meten 

Je vertelt je arts wat voor klachten je hebt. Bij ongewone vermoeidheid, kortademigheid of vochtophoping kan de arts aan hartfalen denken. De arts controleert je bloeddruk, hartritme en gewicht. Ook luistert hij naar je longen en het hart. 

Bloedonderzoek

Bij hartfalen zijn de waardes van bepaalde stofjes verhoogd (BNP en NT pro-BNP). Deze stofjes komen vrij als de hartspier lang onder hoge druk staat.

De klachten bij hartfalen zijn niet heel specifiek. Ze komen ook voor bij andere ziekten. Door bloedonderzoek te doen ontdekt de arts mogelijk dat je hart in orde is, maar dat je bijvoorbeeld bloedarmoede of problemen met je schildklier of nieren hebt.

Hartfilmpje

Op een hartfilmpje (ECG) ziet een arts of er afwijkingen zijn in je hartritme en of je eerder een hartinfarct hebt gehad. Een afwijking op het hartfilmpje kan aanwijzingen geven dat je hartfalen hebt. 

> Meer over een hartfilmpje

Echo

Als bovenstaande onderzoeken erop lijken te wijzen dat je hartfalen hebt, dan krijg je een echo van het hart. Een echo geeft informatie over de werking en knijpkracht van het hart. Hiermee kan de arts de diagnose hartfalen bevestigen en beoordelen hoe het hart eraan toe is. Meestal geeft een echo via de borstkas genoeg informatie. Anders kan een echo via de slokdarm nodig zijn.

> Meer over een echo​

Meer inzicht in je klachten?

Heb je klachten die door hartfalen kunnen komen? Houd ze een tijdje bij met onze gratis app. Handig voor jezelf én je huisarts!

Meer over de app

Knijpkracht bepalen

Bij hartfalen kan de knijpkracht van je hart afnemen. Meestal wordt die met een echo berekend. De maat voor de knijpkracht is de ejectiefractie. De ejectiefractie geeft aan hoeveel bloed je linkerhartkamer per hartslag wegpompt. Bij een gezond hart is dit ongeveer 60%, want er blijft altijd bloed achter in de hartkamers.

De mogelijke uitkomst van de ejectiefractie is:

 • 50% of hoger: knijpkracht normaal
 • 40-49%: knijpkracht licht verminderd
 • minder dan 40%: knijpkracht duidelijk verminderd

Gaat de knijpkracht altijd achteruit?

De knijpkracht gaat niet altijd achteruit bij hartfalen. Bij hartfalen door een stijve hartspier ontspant het hart niet goed. De knijpkracht blijft dan goed. De arts bepaalt dan wel de ejectiefractie, maar het is lastiger om hartfalen vast te stellen. Voor artsen is de ejectiefractie handig om de pompfunctie in de gaten te houden. 

Vervolgonderzoek

Oorzaak van hartfalen onderzoeken

​Als het duidelijk is dat je hartfalen hebt, is soms meer onderzoek nodig om de oorzaak te onderzoeken. Mogelijke onderzoeken die je dan krijgt zijn:

 • röntgenfoto van hart en longen: aan de vorm en grootte van het hart is de ernst van hartfalen te zien en door de foto kan de arts longproblemen uitsluiten
 • inspanningstest (fietstest): onderzoek of het hart zich goed kan inspannen
 • hartkatheterisatie: vernauwingen in de kransslagaders opsporen
 • MRI: verschillende delen van het hart goed in beeld brengen 
 • scan met isotopen: radioactieve deeltjes (isotopen) geven informatie over de activiteit en de doorbloeding van het hart
 • CT-scan: bepalen of een hartkamer verdikt of verwijd is, of er vernauwingen in de kransslagaders zijn of ontstekingen van de hartspier

Ontdekken of hartfalen erfelijk is

​Soms is onderzoek nodig bij andere familieleden. Dit hangt af van de oorzaak van hartfalen. Als je hartfalen hebt door een erfelijke hartspierziekte kan dit zinvol zijn. In andere gevallen is erfelijkheidsonderzoek meestal niet nodig.

Op tijd herkennen

Hoe eerder hartfalen ontdekt wordt, hoe beter. Dan kun je starten met een behandeling om de klachten te verminderen. Daarna voel je je snel fitter.

> Meer over de behandeling

Vragen over hartfalen?

 • Chat met een voorlichter via de chatknop (10.00 tot 16.30 uur)
 • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag 

Meer in de Gids Hartfalen
 • Diagnose hartfalen

 • Behandeling hartfalen

;