Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

IST is een zeldzame hartritmestoornis. De afwijking komt het meest voor bij jonge vrouwen. De hartslag is overdag in rust hoger dan 100 slagen per minuut. IST staat voor Inappropriate Sinus Tachycardie. In Nederland wordt soms de term ‘ongepaste sinustachycardie’ gebruikt.

Oorzaken

Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van IST. Mogelijk is er een afwijking in de sinusknoop of de aansturing ervan. Soms kan een erfelijke factor een rol spelen. Er is alleen sprake van IST als er geen andere verklaringen zijn voor de hoge hartslag zoals andere aandoeningen of medicijngebruik.

Wat is er precies aan de hand bij IST?

De sinusknoop regelt de snelheid waarmee het hart klopt. De sinusknoop voelt normaal precies aan hoeveel prikkels hij moet afgeven. Bij IST geeft de sinusknoop te veel prikkels af. De hartslag kan dan overdag in rust of bij weinig inspanning hoger dan 100 slagen per minuut worden. Normaal is dit in rust tussen de 60 en 100 slagen per minuut.

Klachten

Mogelijke klachten bij IST zijn:

 • snelle hartslag in rust overdag
 • hartkloppingen
 • abnormale toename van de hartslag bij lichte inspanning
 • vermoeidheid, kortademigheid
 • duizeligheid, (neiging tot) flauwvallen

In de meeste gevallen is de snelle hartslag bijna steeds aanwezig, maar er kunnen ook perioden met een normale hartslag voorkomen.

Klachten verschillen per persoon

Er zijn mensen die bijna geen klachten hebben of alleen lichte hartkloppingen. Er zijn ook mensen die ernstige klachten hebben, zich niet meer kunnen inspannen of voortdurend vermoeid of duizelig zijn. IST kan gepaard gaan met angst.

Diagnose

De arts stelt de diagnose IST meestal met een Holteronderzoek.

Vergelijkbare klachten bij andere ritmestoornissen: diagnose soms lastig

Het stellen van de diagnose is niet altijd gemakkelijk, omdat de klachten lijken op die van andere ritmestoornissen.

POTS
​De symptomen van IST lijken op die bij POTS (Postural Orthostatisch Tachycardie Syndroom). Bij POTS gaat de hartslag omhoog als je van houding verandert, bijvoorbeeld als je rechtop gaat zitten of gaat staan. Om POTS uit te sluiten, kan een kanteltafeltest worden uitgevoerd.

SNRT
Een andere aandoening die op  IST lijkt is Sinus Node Reentrant Tachycardia (SNRT). Bij SNRT is de hartslag verhoogd doordat de prikkel rondcirkelt in of rond de sinusknoop. De symptomen zijn mild. SNRT komt vooral voor bij oudere mensen. Bij SNRT treedt de ritmestoornis plotseling op en deze stopt ook plotseling. Bij IST is de ritmestoornis langdurig aanwezig.

 

> Meer over diagnose ritmestoornissen

Vragen over je hart?

Chat of bel met een voorlichter

> Contact

Behandeling IST

Behandeling is niet altijd nodig. Als je alleen een snelle hartslag hebt zonder klachten, dan heeft behandeling weinig nut. Als je wel veel klachten hebt, dan zijn er verschillende behandelingen mogelijk. De meest geschikte behandeling is niet voor iedereen gelijk en het is vaak even zoeken voordat duidelijk is wat het beste werkt voor jou.

Voorlichting en leefstijl

Het is belangrijk dat je van de arts goede informatie krijgt over IST. Als je begrijpt wat IST is dat de ritmestoornis niet levensbedreigend is, dan kun je er vaak ook beter mee omgaan. Je bent minder angstig en daardoor worden de klachten soms al minder. Verder is het belangrijk dat je met de arts bespreekt of veranderingen in je leefstijl kunnen helpen om je klachten te verminderen.

Mogelijkheden voor het aanpassen van de leefstijl:

 • Vermijd het gebruik van middelen die de klachten bij jou erger maken. Daarbij kun je denken aan alcohol, tabak, cocaïne of cafeïne.
 • Bewegen is goed voor je. Volg in overleg met je arts een trainingsprogramma waarbij je de training geleidelijk opbouwt. Het is goed voor je hart en geeft een goed gevoel als je je geleidelijk aan beter kunt inspannen en je daarbij ook veilig voelt.
 • Probeer stress te vermijden en vermijd situaties die je angstig maken.

Medicijnen

Er zijn verschillende medicijnen om ritmestoornissen tegen te gaan, maar de meeste medicijnen hebben ook nadelen.

 • Ivabradine: dit middel lijkt veilig en effectief,  maar mogelijk zijn er risico's voor langdurig gebruik.
 • Bètablokker: het nadeel is dat de dosis die nodig is veel bijwerkingen heeft, zoals chronische vermoeidheid.
 • Een combinatie van ivabradine en een bètablokker: dit zou beter werken dan apart gebruiken van één van deze medicijnen.

Katheterablatie

Als medicijnen niet helpen kan katheterablatie een optie zijn. Dit wordt niet standaard gedaan bij IST, omdat het niet altijd een blijvend succes is. Vaak komen de klachten later terug. Als met een katheterablatie de hele sinusknoop wordt uitgeschakeld, dan is een pacemaker nodig die de functie van de sinusknoop overneemt en het hartritme op gang houdt.

> Meer over ablatie

> Meer over behandeling ritmestoornissen

Meer weten over je hartritme?

Lees alles over je hartslag en hartritmestoornissen.

Startpagina gids