Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Revalidatie na beroerte

Revalidatie na beroerte

Na een beroerte volgt meestal revalidatie. Onder deskundige begeleiding werk je aan je herstel. Het doel is dat je weer zo veel mogelijk zelf kunt doen. Revalidatie duurt gemiddeld een half jaar. 

Kans op herstel

Direct na een beroerte is niet te voorspellen wat de kans op herstel is. Die kans is voor iedereen anders en hangt af van welk deel beschadigd is en de ernst van de beroerte. Ook je leeftijd speelt mee. Meestal kan een arts na enkele weken een voorzichtige voorspelling doen.

De grootste vooruitgang vindt plaats in de eerste weken. Na de eerste maanden tot jaren na een beroerte kan nog verbetering optreden. Ongeveer de helft van de patiënten kan na een half jaar zelfstandig leven.


Wie helpt je bij het herstel?

Bij de revalidatie krijg je te maken met diverse begeleiders:

  • fysiotherapeut en ergotherapeut: oefenen met beweging en alledaagse handelingen 
  • logopedist: hulp bij spraak-, taal- en slikproblemen
  • psycholoog: hulp bij gedrag, geheugen, concentratie en omgaan met emoties
  • ergotherapeut: regelt hulpmiddelen zoals een rolstoel, speciale drinkbekers of borden met een opstaande rand en helpt je om deze te gebruiken.

Soms ondersteunen nog andere therapeuten de revalidatie. In overleg met het behandelteam wordt gekeken welke behandelingen het beste passen in jouw situatie.

Start in het ziekenhuis

Revalidatie start al in het ziekenhuis. Je krijgt vaak al binnen 24 uur oefeningen, zoals:

  • voorzichtig zitten, staan en lopen
  • hulp bij problemen met slikken
  • jezelf wassen en aankleden

Revalidatie thuis

De meeste patiënten mogen naar huis na opname in het ziekenhuis. De revalidatie gaat verder met hulp van een therapeut in de eigen buurt. Dit kan een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist zijn. Ook de mensen direct om je heen, zoals je partner, vrienden of familie, spelen een rol bij het verdere herstel. Dit noemen we mantelzorgers. 

Wanneer revalidatiecentrum of verpleeghuis?

Als je heel veel hulp nodig hebt, is revalidatie vanaf huis niet mogelijk. Soms zijn er meer therapeuten per dag die je moet bezoeken. Dan is revalidatie op een revalidatie-afdeling in het ziekenhuis of verpleeghuis of in een revalidatiecentrum beter. Het kan zijn dat je er elke dag heen gaat of dat je opgenomen wordt voor enige tijd.

Voor zo'n 1 op de 5 patiënten is voor altijd opname in een verpleeghuis nodig. Zij hebben veel hulp nodig en kunnen niet meer thuis wonen.

Veel oefenen in de eerste maanden

In de eerste maanden vindt het grootste deel van het herstel plaats. Daarom staat deze periode in  het teken van veel oefenen en herhalen. Leren staan, beter leren lopen, oefenen met taal of het opnieuw aanleren van heel gewone handelingen, zoals aankleden of koffie zetten. Misschien krijg je te horen dat een aantal dingen niet meer helemaal goed komen. Ook daar leer je tijdens de revalidatie mee omgaan. Je krijgt training in wat wel nog kan.

geen foto

Herken jij een beroerte?

Doe de test

Vragen over beroerte?

  • Chat via de chatknop onder in beeld (10.00 tot 16.30 uur)
  • Bel met een voorlichter: 0900 3000 300 (9.00 - 13.00 uur)

We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag