Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Aangeboren hartafwijkingen

Ongeveer 1 op de 100 baby’s wordt geboren met een hartafwijking. De ernst verschilt: het kindje kan een kleine of grote afwijking hebben. Vaak wordt dit al ontdekt tijdens de 20-wekenecho. 

Vroeger overleden veel kinderen aan een hartafwijking. Gelukkig is dankzij de betere zorg en operaties op jonge leeftijd, de overlevingskans van deze kinderen sterk verbeterd. Veel kinderen bereiken nu de volwassen leeftijd. Lees meer over veel voorkomende hartafwijkingen bij kinderen.

Atriumseptumdefect (ASD)

Atriumseptumdefect (ASD)

Ventrikelseptumdefect (VSD)

Ventrikelseptumdefect (VSD)

Tetralogie van Fallot

Tetralogie van Fallot

Transpositie van de grote vaten

Transpositie van de grote vaten

Zinzy:

"Ik hoop dat ze andere kinderen helemaal beter kunnen maken"

Lees mijn verhaal

Het aantal volwassenen dat als kind geopereerd is aan het hart, groeit al jaren. Naar schatting zijn dit meer dan 40.000 mensen.